Materials

de l'Agenda

Materials didàctics

Documental l’Excusa

Serie-documental que compta amb 13 capítols sobre temes que han estat tractats per l’Agenda. Són audiovisuals curts de 15 min. que volen tenir prou elements potencials per a ser utilitzats com a introduccions a xerrades.

Materials gràfics

Orientacions pedagògiques i aplicació didàctica de l’Agenda Llatinoamericana Mundial i dels materials complementaris com ara llibres, contes, pòsters i fulletons relacionats amb els temes de l’Agenda.

Materials històrics

Recull d’àudios

Recull d’àudios publicats de temes relacionats amb  l’Agenda.

Recull de premsa

Recull d’articles publicats tan nacionals com internacionals.

Recull de fotos

Galeria de fotos dels actes realitzats durant aquests últims anys.

Recull de vídeos

Recull de vídeos vàris relacionats amb temes de l’Agenda.

Informes
anuals

Informes anuals i informes de campanya d’Anada i Tornada.