Guió per a presentacions

L’Agenda Llatinoamericana és un magnífic pretext per parlar de les grans qüestions que té plantejades la humanitat en aquest començament de segle XXI.

Cada any l’Agenda es presenta a moltes poblacions gràcies a la tasca de diferents col·lectius que tenen cura de la seva organització.

L’èxit d’una presentació no es pot mesurar pel nombre d’assistents a l’acte, sinó per la voluntat de canvi que es genera en aquestes trobades de ciutadanes i ciutadans inquiets. Amb tot, és bo que el missatge de l’Agenda arribi cada vegada a més persones si volem que el nombre d’engrescats sigui imparable.

És per això que, sense menysprear les característiques de cada lloc i respectant els diferents tarannàs, us passem aquestes pautes organitzatives que, tot i que elementals, poden ajudar a no oblidar res d’essencial per aconseguir uns resultats reeixits.

Pautes per portar a terme la presentació:

1. Us demanem que decidiu la data de la presentació amb prou temps d’antelació.

2. És bo que comuniqueu l’acte a través de diferents canals: a) cartells amb nombre suficient b) notificacions per correu electrònic c) recordatoris per telèfon d ràdios i televisions locals e) articles a la premsa local

3. Anuncieu clarament el local on tindrà lloc la celebració. Si no és gaire freqüent, millor que als cartells, invitacions, etc. hi figuri un petit croquis de situació.

4. A l’entrada del local és convenient que hi poseu un cartell.

5. El local ha de quedar obert una estona abans de la celebració de la presentació.

6. Proveu prèviament la megafonia per assegurar un correcte funcionament.

7. És convenient col·locar pancartes que ambientin la taula de la presentació.

8. Procureu que l’acte tingui un cert ressò posterior: premsa, ràdio, entrevistes a la persona que presenta, etc.

9. Si els qui organitzeu la presentació podeu muntar un petit seminari o trobada posterior per aprofundir el tema anual de l’Agenda, haureu fet un pas qualitatiu d’envergadura.

10. Les presentacions tenen com a finalitat ajudar al canvi que necessita la societat. No és cert que no puguem fer res. Podem fer molt en l’àmbit local i, per aquesta raó, seria convenient que cada any es notés una millora en els diferents municipis. Ben segur que poden sortir un munt d’idees creatives per aconseguir un pas endavant en la participació i la gestió municipal.

11. Sempre és bo que ens envieu una fotografia i un petit comentari sobre la presentació que hagueu fet a l’adreça de correu electrònic de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona llatinoamericana@solidaries.org

D’aquesta manera, podrem penjar aquesta informació a la pàgina web de l’Agenda i fer, així, que tingui més ressò.