Recull de premsa

Josué Alemán, de l’Agenda Llatinoamericana: «Sense organització no hi ha transformació»

Josué Alemán és el coordinador internacional de l’Agenda Llatinoamericana. En el moment de transcriure aquesta entrevista, Alemán ja està retornant a El Salvador, d’on és originari. La seva visita a Girona ha estat més llarga del que esperava -va agafar la COVID pocs dies abans de tornar i va haver de canviar el vol-, i ha pogut...
Veure

Salvar la Llatinoamericana

L’agenda es va fundar l’any 1992 La mort de Casaldàliga i la retirada de Vigil han generat canvis en l’edició i la campanya La comissió catalana, fonamental en la nova etapa La malaltia i el traspàs de Pere Casaldàliga i la jubilació de José María Vigil –el primer, fill de Balsareny i bisbe de São...
Veure

Una eina per canviar el planeta

Article publicat a l’ECO de Sitges el 10/12/21
Veure

Agenda 2022 per Llatinoamèrica

“El punt de no retorn ecològic ens posa contra les cordes, al llindar de l’abisme cap a l’extinció. Afrontem el repte més gran com a espècie, la no autoextinció” Quan encara no s’havien popularitzat les agendes virtuals, va tenir moments d’esplendor l’Agenda Llatinoamericana, un llibre més que una agenda, que ressalta els valors humans i cristians...
Veure

Trenta-un anys de la “LLatinoamericana”

Trenta-un anys de la ‘Llatinoamericana’ Trenta-un anys del lli­bre clàssic mun­dial ano­me­nat Agenda lla­ti­no­a­me­ri­cana. Ha estat un bon ape­ri­tiu per fer venir gana i ganes. Per pen­sar i per fer debat. Per trans­for­mar. Anant a les cau­ses de tan­tes injustícies. Trenta-un anys com una exca­va­dora, obrint noves pis­tes, donant senyals d’alerta per veure què hem d’ender­ro­car,...
Veure

Esperança i acció transformadora per al 2022

Com ha vingut sent habitual aquests darrers anys (llevat pandèmia), a començaments d’octubre, ens hem aplegat en el Centre Cultural la Mercè una quarantena de persones simpatitzants del projecte que proposa l’Agenda Llatinoamericana mundial, per tal d’assistir a la presentació de l’anuari de 2022. Enguany s’ha presentat la XXXI edició que porta per lema: Organització...
Veure

El poder de la gent

La força de l’organització popular com a eina transformadora és el tema central de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2022 L’Agenda Lla­ti­no­a­me­ri­cana Mun­dial arriba a la 31a edició amb el lema Orga­nit­zació popu­lar. Espe­rança i acció trans­for­ma­dora. Ho fa reco­llint una cin­quan­tena llarga d’arti­cles per refle­xi­o­nar sobre dife­rents llui­tes soci­als: femi­nisme, eco­lo­gisme, immi­gració, paci­fisme… Movi­ments popu­lars que són indis­pen­sa­bles...
Veure

L’agenda imprescindible

“Un somni que se somnia sol pot ser pura il·lusió; un somni que el somiem junts és senyal d’una solució.” Són paraules de la introducció de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, que en l’edició del 2022 està dedicada a l’organització popular, ara més necessària que mai per fer front als grans reptes de futur que té la...
Veure

Organització popular per salvar el planeta

L’Agenda Llatinoamericana reivindica el paper dels moviments socials arreu del món Organització popular. Esperança i acció transformadora és el lema de l’Agenda Llatinoamericana per aquest 2022, de la qual s’han editat 2.000 exemplars en català. Es tracta d’un document que arriba a la seva 31a edició amb l’objectiu de fer reflexionar sobre la necessitat de treballar col·lectivament per evitar...
Veure

Anteriors: