Recull de premsa

Cooperació Cicle dedicat a Pere Casaldàliga

L’Agenda Llatinoamericana, Justícia i Pau Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries han celebrat aquesta setmana el cicle «Casaldàliga i les...
Veure

Justícia universal necessària

Si el prin­cipi de la justícia uni­ver­sal fun­cionés no exis­ti­rien geno­ci­dis, crims con­tra la huma­ni­tat, crims de guerra, exe­cu­ci­ons extra­ju­di­ci­als,...
Veure

Un cicle dedicat al bisbe Pere Casaldàliga, a el Punt Avui

Coincidint amb el 30è aniversari de l’Agenda Llatinoamericana tindrà lloc a Girona entre l’11 i el 15 d’aquest mes un...
Veure

Anteriors: