Campanya

d'Anada i Tornada

La campanya d’Anada i Tornada neix amb l’objectiu de fer arribar l’Agenda Llatinoamericana als llocs d’on n’és originaria.

A causa del seu elevat cost l’Agenda només era coneguda per algunes elits intel·lectuals. Així doncs es va començar comprant agendes per professors, religiosos, i líders comunals de diferents pobles nicaragüencs agermanats amb poblacions catalanes.

Una delegació catalana viatja anualment a Llatinoamèrica amb l’objectiu d’intercanviar experiències i reforçar els llaços que l’Agenda Llatinoamericana Mundial ens proporciona com a excusa.

Aquest projecte té com a objectiu establir ponts de diàleg entre el Nord i el Sud, també pretén crear instruments de sensibilització amb la finalitat de transformar la societat per anar creant entre totes un món millor, amb més justícia social, més horitzontal i amb menys diferències entres els països “desenvolupats” i els “empobrits”.