Agenda 2021

Retorn o no retorn

És tard, però és la nostra hora

La terrible crisi de la COVID-19 ha desfet de manera sobtada la creença que no hi havia alternativa a l’ordre neoliberal, que el 2018 havia fet que 26 persones tinguessin més riquesa que la meitat de la població mundial.
La situació era tan desesperançadora que es deia que era més fàcil imaginar el final del món que no pas el fi nal del capitalisme. En la penombra de la manca de reflexió induïda pel somni consumista, molta gent volia pensar que ens trobàvem en el progrés infinit de la disrupció innovadora, quan simplement ens destruíem degut a l’afany depredador dels centres de poder.

Agenda 2021

Retorn o no retorn

És tard, però és la nostra hora

La terrible crisi de la COVID-19 ha desfet de manera sobtada la creença que no hi havia alternativa a l’ordre neoliberal, que el 2018 havia fet que 26 persones tinguessin més riquesa que la meitat de la població mundial.
La situació era tan desesperançadora que es deia que era més fàcil imaginar el final del món que no pas el fi nal del capitalisme. En la penombra de la manca de reflexió induïda pel somni consumista, molta gent volia pensar que ens trobàvem en el progrés infinit de la disrupció innovadora, quan simplement ens destruíem degut a l’afany depredador dels centres de poder.

Descarrega arxius històrics

Arxius en versió catalana. Per descarregar en altres idiomes:

Històric de portades

Totes les portades anteriors de l’Agenda. Portades i contraportades dels seus inicis.

1992 – 2006

Històric de calendaris

Recopilació de calendaris publicats anteriorment. 

2002 – 2006